Abededný výpis: G

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Vydávanie geodetických údajov, údaje podnikovej evidencie pôdy, skenovania máp veľkých mierok, poskytnutie

Kontakt: , e-mail: gku@skgeodesy.sk viac
GEODÉZIA  Bratislava a.s.

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Geodetické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, projekt pozemkových úprav, iden

Kontakt: 0918 754 429, e-mail: bratislava@geodezia-ba.sk viac
GEOFO spol. s r.o.

GEOFO spol. s r.o.

Geodetické, kartografické služby a vybavovanie.

Kontakt: 0905 513 041, e-mail: viac
GEOKA, spol. s r.o.

GEOKA, spol. s r.o.

Služby poskytované v oblasti geodetických prác, vymeriavania pozemkov, geodetických plánov.

Kontakt: 0911 758 945, e-mail: viac
GEOKOP, spol. s r.o.

GEOKOP, spol. s r.o.

Geodetické a kartografické činnosti, vypracovanie projektovej dokumentácie.

Kontakt: , e-mail: viac
GEOMAP s.r.o.

GEOMAP s.r.o.

Projektovanie - služby prípravy, návrhu projektu na stavbu (pozemkové úpravy, geometrické plány, pomocné v

Kontakt: , e-mail: geomap@mail.t-com.sk viac
Geomer PÚ, s.r.o.

Geomer PÚ, s.r.o.

Geodetická a kartografická činnosť, geoinformácie, fotogrametria.

Kontakt: 0915 765 910, e-mail: viac
GEOMosT s.r.o.

GEOMosT s.r.o.

Geodetické a kartografické práce, geodetické a ekologické poradenstvo.

Kontakt: 0903 449 728, e-mail: viac
GEOPRAKTA, spol. s r.o.

GEOPRAKTA, spol. s r.o.

Projektovanie a merania. Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia.

Kontakt: , e-mail: barok@nextra.sk viac

Stránka 14 z 39    << 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19  >>
TOPlist