Abededný výpis: Z

Základná škola

Základná škola

História, profilácia a vedenie základnej školy Pavla Marcelyho. Vzdelávanie, vzdelávacie poukazy, krúžky, v

Kontakt: , e-mail: zsdrienova@centrum.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základná škola v Bratislave - dôraz na mimoškolskú činnosť, organizácia projektov, exkurzií, výletov, be

Kontakt: 0911 972 065, e-mail: skola@prikrizi.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základná škola. Škola zapojená do projektov Infovek. Žiaci, zamestnanci, história školy, súťaže.

Kontakt: , e-mail: vedenie@zsvazovova.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základné vzdelávanie žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Rozvíjanie vedomostí z oblasti informatiky a prírodný

Kontakt: , e-mail: zsprokofievova@mail.t-com.sk viac
Zakladná škola

Zakladná škola

Z8kladná škola, poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj schopnosti, mravná, es

Kontakt: , e-mail: zsnacinaves@mail.t-com.sk viac
Základná škola

Základná škola

Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, organizovanie pohybových aktivít.

Kontakt: , e-mail: viac
Základná škola

Základná škola

Informácie o škole, história, aktuality, študenti, učiteľský zbor, príprava na stredné školy.

Kontakt: , e-mail: zsbosany@zsbosany.edu.sk viac
Základná škola

Základná škola

Stránka základnej školy, žiaci, vedenie, fotogaléria, dokumenty, história, aktivity a akcie.

Kontakt: , e-mail: dubova@zsdubova.sk viac
Základná škola

Základná škola

Informácie o škole, jej činnosti, kontakty, rozvrhy, zábava. Triedy so zameraním na rozšírenú výučbu cudz

Kontakt: , e-mail: skola@zsmudronovaba.edu.sk viac

Stránka 2 z 24    << 1 23 4 5 6 7  >>
TOPlist