Abededný výpis: Z

Základná škola

Základná škola

Informácie o základnej škole - zameranie školy, výchovno - vzdelávacie výsledky, história, záujmové útva

Kontakt: , e-mail: vedenie@zstbiliskaba.edu.sk viac
Základná škola

Základná škola

Informácie o škole - prípravný ročník, klasické triedy, triedy z rozšíreným vyučovaním výtvarnej vých

Kontakt: , e-mail: riaditel@zsjeleniaba.edu.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základná škola s prvým a druhým stupňom vzdelania, navštevovanie kultúrnych predstavení, triedy pre deti s

Kontakt: , e-mail: zsnejedleho@centrum.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.

Kontakt: 0903 624 822, e-mail: pitonakova.andrea@gmail.com viac
Základná škola

Základná škola

Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Rôzne záujmové krúžky. Ško

Kontakt: , e-mail: zastupca@zsruzdoba.edu.sk viac
Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Vyučovací jazyk maďarský, vzdelávanie, krúžky, aktivity, podujatia.

Kontakt: 0903 500 445, e-mail: info@gdunaba.sk viac
Základná škola Alexandra Dubčeka

Základná škola Alexandra Dubčeka

Novinky, kontakt, kalendár, rozvrh, učitelia, žiaci, triedy, akcie na škole, projekty, fotoalbum, súťaže, kr

Kontakt: , e-mail: zsadubceka@centrum.sk viac
Základná škola Bajzova

Základná škola Bajzova

Vyučovanie žiakov základnej školy, pedagogický dohľad, duševný aj fyzický rozvoj.

Kontakt: , e-mail: viac
Základná škola Beňovského v Bratislave

Základná škola Beňovského v Bratislave

Základná škola so zameraním na výučbu cudzích jazykov, informatiky, slovenského jazyka a literatúry, prír

Kontakt: , e-mail: zsbenovskeho@gmail.com viac

Stránka 3 z 24    << 1 2 34 5 6 7 8  >>
TOPlist