VZDELÁVANIE
Miestna knižnica Vajnory

Miestna knižnica Vajnory

Poskytovanie výpožičných a poradenských služieb. Výpožičky kníh, dennej tlače, časopisov.

Kontakt: , e-mail: kniznica@vajnory.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Jarovce

Mestská knižnica Bratislava - Jarovce

Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie výpožičiek kníh, časopisov, denníkov, organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí.

Kontakt: , e-mail: kultura@jarovce.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Čunovo

Mestská knižnica Bratislava - Čunovo

Prevádzkovanie mestskej knižnice, požičiavanie kníh, denných novín, časopisov, detská knižnica, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.

Kontakt: , e-mail: cunovo@mc-cunovo.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Devín

Mestská knižnica Bratislava - Devín

Mestská knižnica poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov. Medzi výpožičné služby knižnice patria výpožičky kníh, časopisov, miestnych novín, počítačová čitáreň.

Kontakt: 0904 856 768, e-mail: pavlina.rumanovska@zoznam.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Karlova Ves

Mestská knižnica Bratislava - Karlova Ves

Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie výpožičiek knižných titulov, časopisov, denníkov, možnosť prístupu na internet, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí pre deti.

Kontakt: , e-mail: kniznica@karlovaves.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Devínska Nová Ves

Mestská knižnica Bratislava - Devínska Nová Ves

Mestská knižnica poskytovanie základných knižničných služieb, výpožičky kníh, časopisov, miestnych novín, počítačová čitáreň, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.

Kontakt: , e-mail: kniznica.ic@mail.t-com.sk viac
Miestna knižnica Bratislava - Lamač

Miestna knižnica Bratislava - Lamač

Prevádzkovanie miestnej knižnice, poskytovanie výpožičky knižných titulov, časopisov, denníkov, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí.

Kontakt: , e-mail: kniznicalamac@centrum.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Rusovce

Mestská knižnica Bratislava - Rusovce

Prevádzkovanie miestnej knižnice, poskytovanie základných knižničných služieb, výpožičky knižných titulov, denníkov, časopisov, vydávanie čitateľských preukazov.

Kontakt: , e-mail: viac
Miestná knižnica Bratislava - Podunajské Biskupice

Miestná knižnica Bratislava - Podunajské Biskupice

Prevádzkovanie miestnej knižnice, výpožičky knižných titulov, časopisov, denníkov, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí.

Kontakt: , e-mail: kniznica@mupb.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Rača

Mestská knižnica Bratislava - Rača

Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie základných knižničných služieb, vypožičiavanie kníh, časopisov, denných tlačív. Knižnica eviduje cca 19200 knižných jednotiek.

Kontakt: , e-mail: viac

Stránka 2 z 71    << 1234567 >>
TOPlist