VZDELÁVANIE
Miestná knižnica Bratislava - Podunajské Biskupice

Miestná knižnica Bratislava - Podunajské Biskupice

Prevádzkovanie miestnej knižnice, výpožičky knižných titulov, časopisov, denníkov, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí.

Kontakt: , e-mail: kniznica@mupb.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Rača

Mestská knižnica Bratislava - Rača

Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie základných knižničných služieb, vypožičiavanie kníh, časopisov, denných tlačív. Knižnica eviduje cca 19200 knižných jednotiek.

Kontakt: , e-mail: viac
Mestská knižnica Dúbravka

Mestská knižnica Dúbravka

Mestská knižnica, poskytovanie základných knižničných služieb, absenčné výpožičky, prezenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a

Kontakt: , e-mail: viac
Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied

Knižnica Prognostického ústavu je špeciálnou knižnicou, ktorá je súčasťou jednotnej informačnej sústavy SAV.

Kontakt: , e-mail: progasis@savba.sk viac
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky zameraná na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.

Kontakt: , e-mail: cvti@cvtisr.sk viac
Ústredná knižnica SAV

Ústredná knižnica SAV

Ústredná knižnica SAV je špecializovanou informačnou inštitúciou v oblasti základného výskumu a hlavnou vedeckou knižnicou Slovenskej akadémie vied.

Kontakt: , e-mail: ivcuk@savba.sk viac
Design factory

Design factory

Knižnica zameraná na umenie, architektúru a dizajn. Showroom diel súčasného dizajnu. Galéria moderného dizajnu a architektúry.

Kontakt: 0907 666 716, e-mail: info@designfactory.sk viac
Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská pedagogická knižnica

Výpožičky knižničných dokumentov, poskytovanie ústnych bibliografických a faktografických informácií, vyhotovovanie kópií dokumentov z fondov knižnice a

Kontakt: , e-mail: sluzby@spgk.sk viac
Detský domov Harmónia

Detský domov Harmónia

Detský domov pre opustené deti, starostlivosť, vzdelanie.

Kontakt: 0905 239 274, e-mail: riaditel.harmonia@gmail.com viac
Detský domov - BRATISLAVA

Detský domov - BRATISLAVA

Detský domov pre opustené deti s cieľom pomôcť dieťaťu a rodine v čase krízy.

Kontakt: , e-mail: ddomovbratislava@mail.t-com.sk viac

Stránka 3 z 71    << 12345678 >>
TOPlist