VZDELÁVANIE
Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Príprava žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka, spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách

Kontakt: 0917 638 732, e-mail: skola@gastroskola.sk viac
Súkromné gymnázium

Súkromné gymnázium

Bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – všetky predmety od 1.ročníka v angličtine. 4-ročné gymnázium a 8-ročné gymnázium.

Kontakt: 0904 979 681, e-mail: sekretariat@gymnaziumceska.sk viac
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Informácie o Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej. Rozvrhy, akcie, informácie.

Kontakt: , e-mail: riaditelstvo@stav-geo.edu.sk viac
Súkromná stredná odborná škola HOST

Súkromná stredná odborná škola HOST

Súkromná stredná odborná škola zameraná na výchovu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu, turizmu, informatiky.

Kontakt: 0903 715 747, e-mail: skolahost@mail.t-com.sk viac
Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o.

Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o.

Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST. Zámer vzdelávacích aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu

Kontakt: 0903 715 747, e-mail: skolahost@stonline.sk viac
Súkromná stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola

Denné štúdium - odbor Starostlivosť o seniorov. Odborné vedomosti v oblasti sociálnej starostlivosti a opatrovateľstve o zdravého a chorého klienta. Diaľkové kvalifikačné pomaturitné

Kontakt: 0905 626 758, e-mail: info@jss.sk viac
Odborné učilište, Dúbravská cesta, Bratislava

Odborné učilište, Dúbravská cesta, Bratislava

Odborné učilište - cukrár, ľudovoumelecká tvorba, maliar, záhradník, opatrovateľská starostlivosť, kuchár, predavač, chyžná, knihár.

Kontakt: , e-mail: miroslav.kuric@oudubba.sk viac
Stredná odborná škola chemická

Stredná odborná škola chemická

Stredná priemyselná škola chemická - chémia ale tiež jazyky a predmety, ako je dejepis, biológia a pod. Školský internát ako súčasť školy.

Kontakt: , e-mail: sosch@sosch.sk viac
DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

Študentský domov Dowina - vedecká a kultúrna činnosť, prednášky a besedy, športové a umelecké činnosti, pomoc ľuďom v núdzi.

Kontakt: , e-mail: dowinasd@hotmail.com viac
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava

Rozvoj vedomostí a schopností študentov v celej šírke vizuálnej kultúry.

Kontakt: , e-mail: ssus@ssus.sk viac

Stránka 6 z 71    << 34567891011 >>
TOPlist