SLUŽBY - Služby BOZP a PO

BOZP VOJTEK s. r. o.

BOZP VOJTEK s. r. o.

Kontrolná a auditorská činnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, protipožiarna ochrana, manažérstvo v oblasti BOZP a PO, školiaca a dokumentačná činnosť, poradenstvo.

Kontakt: 0903 927 859, e-mail: bozpvojtek@bozpvojtek.sk viac

Stránka 1 z 1   1
TOPlist