STAVEBNÍCTVO - Geodetické služby

GPK - geodetické práce

GPK - geodetické práce

Geodetické práce v investičnej výstavbe - projektovanie vytyčovacích sietí, zákres sietí, vyhotovenie geometrických plánov. Monitoring stavebných objektov, 3D vizualizácie objektov,

Kontakt: 0902 715 258, e-mail: gpk@gpk.sk viac
GEO IGK, s. r. o.

GEO IGK, s. r. o.

Geodetické činnosti a kartografické práce.

Kontakt: 0907 777 162, e-mail: viac
Geo BONUS SLOVENSKO, s.r.o.

Geo BONUS SLOVENSKO, s.r.o.

Geodetické a kartografické práce v investičnej výstavbe, inžinierska geodézia, vytyčovania, kontrolné merania, mapovania, polohopisné a výškopisné zamerania.

Kontakt: 0908 726 131, e-mail: blazickova@geobonus.sk viac
Ing. Viktor Opál GEOTERRA

Ing. Viktor Opál GEOTERRA

Geodetické práce v oblasti katastrálnej geodézie až po inžiniersku geodéziu potrebnú v investičnej výstavbe.

Kontakt: 0907 459 030, e-mail: info@somgeodet.sk viac
IGK s.r.o.

IGK s.r.o.

Geodetické práce, vytyčovanie, kontrolné merania, tvorba účelových máp, gravimetria, transformácia súradníc, kataster nehnuteľností - geometrický plán, podklady pre kolaudáciu, znalecká

Kontakt: 0903 686 962, e-mail: igk@igk.sk viac
Ing. Jozef Michalec

Ing. Jozef Michalec

Autorizovaný geodet. Vykonávanie geodetických prác.

Kontakt: , e-mail: viac
TRANS - GEO, s. r. o.

TRANS - GEO, s. r. o.

Geodetické práce, geometrické plány, vytýčenia stavieb a hraníc, polohopisné a výškopisné plány.

Kontakt: 0907 600 267, e-mail: tatiana.dernerova@chello.sk viac
Ing. Matej Mikulič - M - IG

Ing. Matej Mikulič - M - IG

Geodetické a kartografické práce, inžinierska geodézia - pozemné a líniové stavby, zamerania, tvorba dokumentácií.

Kontakt: 0911 080 118, e-mail: mig.bratislava@gmail.com viac
Peter Kubiš - FIS Develop

Peter Kubiš - FIS Develop

Posudky a geodézia, súdno - znalecké odhady, Identifikácia pozemku, administratíva, úrady a predpisy, stavebné povolenia, projekty, reklama a marketing.

Kontakt: 0918 579 187, e-mail: office@fisdevelop.sk viac
EUROSENSE, s.r.o.

EUROSENSE, s.r.o.

Geodetické a kartografické práce, letecké snímkovanie, vektorové mapovanie, tvorba digitálneho terénneho modelu a 3D modelov miest.

Kontakt: 0903 708 694, e-mail: eurosense@eurosense.sk viac

Stránka 1 z 6   12 3 4 5 6  >>
TOPlist