VZDELÁVANIE - Základné školy

Súkromná základná umelecká škola, Bratislava

Súkromná základná umelecká škola, Bratislava

Hudobný a výtvarný odbor - tvorivé a zábavné využitie voľného času. Práca s rôznymi materiálmi, verejné výstavy prác žiakov, účasti na súťažiach. Literárno - dramatický odbor.

Kontakt: 0905 281 606, e-mail: suzus@vnet.sk viac
Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola

Základná umelecká škola pre nadané a talentované deti, spevácky zbor Canens. Vyučovanie spevu, hry na hudobné nástroje - flauta, klavír, bicie, spev, kompozícia a dirigovanie.

Kontakt: 0905 450 222, e-mail: canens.artschool@nextra.sk viac
Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná škola - klavír, spev. Škola pre záujemcov o hudobný odbor.

Kontakt: 0905 777 888, e-mail: podstavkova@ipgymnazium.sk viac
Základná škola

Základná škola

Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Rôzne záujmové krúžky. Školská družina, škola v prírode, mimovyučovacie aktivity.

Kontakt: , e-mail: zastupca@zsruzdoba.edu.sk viac
Súkromná základná škola

Súkromná základná škola

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, komplexná, odborná, celodenná starostlivosť o nadané dieťa.

Kontakt: 0905 509 239, e-mail: centrumnadania@centrumnadania.sk viac
Základná škola Dudova 2

Základná škola Dudova 2

Základná škola - škola má k dispozícii školskú knižnicu, žiacky časopis Dudoviny a Dudováčik. Školy v prírode, plavecké a lyžiarske kurzy.

Kontakt: , e-mail: zsdudova@zsdudovaba.edu.sk viac
Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie v Bratislave

Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie v Bratislave

Cirkevná základná umelecká škola ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Kontakt: , e-mail: riaditel@zusc.sk viac
Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola

Škola pre deti s ľahším i ťažším mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, deti postihnuté autizmom vo veku 6 až 16 rokov.

Kontakt: , e-mail: szszehrianska@pobox.sk viac
Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči

Neinvestičný fond ZŠI pre žiakov s chybami reči

Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.

Kontakt: , e-mail: zsinternatna@mail.t-com.sk viac
Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov

Kvalifikovaní špecálni pedagógovia s psychológmi, znížený počet žiakov v triedach, individuálny prístup. Činnosť detí v záujmových krúžkoch.

Kontakt: 0903 382 064, e-mail: intelekt@intelekt.sk viac

Stránka 1 z 10   12 3 4 5 6  >>
TOPlist