VZDELÁVANIE - Základné školy

Evanjelická základná škola v Bratislave

Evanjelická základná škola v Bratislave

História školy, prijímacie konanie, rozvrhy.

Kontakt: , e-mail: ezs@pobox.sk viac
Základná škola, Vrakuňa

Základná škola, Vrakuňa

Základná škola s možnosťou jazykovej výučby na 1. stupni a so zameraním sa na futbal na 2. stupni. K dispozícií športový areál, Školský klub detí, školský psychológ.

Kontakt: , e-mail: office@zszelba.edu.sk viac
Súkromná základná škola Forel International School

Súkromná základná škola Forel International School

Vyučovacím jazykom školy je anglický jazyk v kombinácii so slovenským, nemeckým, francúzskym a čínskym jazykom.

Kontakt: 0915 721 449, e-mail: info@forel.sk viac
Základná škola, Kalina

Základná škola, Kalina

Škola s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a futbal.

Kontakt: 0903 889 363, e-mail: skolakalina@skolakalina.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.

Kontakt: 0903 624 822, e-mail: pitonakova.andrea@gmail.com viac
Základná škola, Devínska Nová Ves

Základná škola, Devínska Nová Ves

Základná škola s možnosťou výučby dvoch jazykov súčasne od siedmej triedy. Športové triedy so zameraním na futbal. K dispozícií Školský klub detí, školská knižnica.

Kontakt: , e-mail: skolahorova@mail.t-com.sk viac
Súkromná základná škola waldorfská

Súkromná základná škola waldorfská

Výchova a vzdelávanie detí a mládeže formou waldorfského pedagogického prístupu.

Kontakt: 0905 824 251, e-mail: ba@iwaldorf.sk viac
Súkromná základná škola, Bratislava

Súkromná základná škola, Bratislava

Dôraz na výchovu žiakov, na ich osobnostný rozvoj, na nevyhnutnú bázu vedomostí, poznatkov a informácií, na jazykové, počítačové a komunikačné zručnosti, ale aj na pozitívne hodnoty a

Kontakt: 0910 941 494, e-mail: humanszs@gmail.com viac
Súkromná základná škola FINESA, P. Horova 16, Bratislava

Súkromná základná škola FINESA, P. Horova 16, Bratislava

Aplikácia vzdelávacieho modelu integrovaného tematického vyučovania. Vyučovacím jazyk slovenský.

Kontakt: 0903 722 530, e-mail: finesa@skolafinesa.sk viac
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

Špeciálna základná škola. Starostlivosť o všestranný rozvoj telesných i duševných schopností detí, individuálny prístup k deťom.

Kontakt: , e-mail: szsnevadzova@gmail.com viac

Stránka 3 z 10    << 1 2 34 5 6 7 8  >>
TOPlist