VZDELÁVANIE - Základné školy

Základná škola v Záhorskej Vsi, Hlavná ul. 31

Základná škola v Záhorskej Vsi, Hlavná ul. 31

Informácie o škole, vzdelaní, učiteľoch, rozvrhu, kalendár, fotogaléria.

Kontakt: 0903 786 861, e-mail: zs.zahorskaves@mail.t-com.sk viac
Základná škola Kulíškova 8, Bratislava

Základná škola Kulíškova 8, Bratislava

Športová základná škola zameraná na atletiku a pozemný hokej.

Kontakt: , e-mail: admin@zskuliskovaba.edu.sk viac
Základná škola

Základná škola

Základná škola s prvým a druhým stupňom vzdelania, navštevovanie kultúrnych predstavení, triedy pre deti s vývinovými poruchami učenia.

Kontakt: , e-mail: zsnejedleho@centrum.sk viac
Základná škola, Ostredková ul.č.14,  Bratislava

Základná škola, Ostredková ul.č.14, Bratislava

Základná škola so záujmovými aktivitami a krúžkami pre žiakov prvého a druhého stupňa.

Kontakt: , e-mail: zborovna@szm.sk viac
Základná škola Sokolíkova, Bratislava

Základná škola Sokolíkova, Bratislava

Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a podporou informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní.

Kontakt: 0905 838 552, e-mail: skola@zssokolikova.sk viac
Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Základná škola na Medzilaboreckej 11 v Bratislave

Základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, škola má vypracovaný účinný plán koordinácie zdravej školy a primárnej prevencie.

Kontakt: , e-mail: zs.medzilaborecka@mail.t-com.sk viac
Základná škola Pankúchova 4

Základná škola Pankúchova 4

Štátna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Kontakt: , e-mail: zs.pankuch@gmail.com viac
Základná škola svätej Uršule

Základná škola svätej Uršule

Vzdelávanie a výchova na základnej škole detí a mládeže.

Kontakt: 0905 759 465, e-mail: ursula@zsnedbalovaba.edu.sk viac
Základná škola, Bratislava - Petržalka

Základná škola, Bratislava - Petržalka

Štátna základná škola so slovenským vyučovacím jazykom. Základné vzdelávanie žiakov povinnej školskej dochádzky.

Kontakt: , e-mail: zs.pankuch@gmail.com viac
Základná škola na Mierovej v Bratislave

Základná škola na Mierovej v Bratislave

Realizácia priorít výchovy a vzdelávania, vyučovanie formou interaktívneho zážitkového učenia, projektového vyučovania a inscenačných metód.

Kontakt: , e-mail: zsmierova.ba@gmail.com viac

Stránka 5 z 10    << 2 3 4 56 7 8 9 10  >>
TOPlist