VZDELÁVANIE - Základné umelecké školy

Hudobná akadémia Musicana

Hudobná akadémia Musicana

Hudobná škola - výučba pre študentov v akomkoľvek veku a technickej úrovne. Výučba akustickej a elektrickej gitary, basgitary, klavíru, klávesov, bicích nástrojov a spevu.

Kontakt: 0911 111 717, e-mail: skola@musicana.sk viac
Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola

Divadlo, hudobné divadlo, muzikály, spev, tanec, hra na nástroje, hudobné a tanečné súbory, výtvarný odbor. Divadelné predstavenia, koncerty.

Kontakt: 0940 894 641, e-mail: skola.divadlo@upcmail.sk viac
Súkromná základná umelecká škola, Bratislava

Súkromná základná umelecká škola, Bratislava

Škola s dlhoročnou tradíciou pre deti a mládež od 10 rokov. Predmetom výučby je dramatická výchova, základy herectva, hra s bábkou, pohyb, tanec, rytmus, reč, prednes a inscenačná tvorba.

Kontakt: 0905 218 088, e-mail: Info@skolaludus.sk viac
Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola. Výtvarná výučba žiakov, exkurzie, výtvory a výstavy.

Kontakt: , e-mail: zusvytvarka@stonline.sk viac
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa

Mimoškolské vzdelávanie žiakov v umeleckej oblasti, usporadúvanie koncertov, zúčastňovanie sa výstav a súťaží.

Kontakt: , e-mail: zusbatkovaba@gmail.com viac
Základná umelecká škola Jána Albrechta

Základná umelecká škola Jána Albrechta

Základná umelecká škola s hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým odborom, s ponukou klasickej ale aj populárnej hudby, klasickým tancom a HIP-HOP.

Kontakt: , e-mail: skola@zusjanaalbrechta.eu viac
Základná umelecká škola Júliusa Kowalského

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského

ZUŠ s hudobným, tanečným, literárno - dramatickým a výtvarným odborom.

Kontakt: 0915 772 513, e-mail: moyzesskola@stonline.sk viac
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta

Základná umelecká škola. Klavírne, sláčikové, dychové, spevácke, akordeónové oddelenie, elektroakustická kompozícia, oddelenie hudobnej náuky a orchester.

Kontakt: , e-mail: zusmruppeldta@szm.sk viac
Základná umelecká škola J. Kresánka

Základná umelecká škola J. Kresánka

Základná umelecká škola - hudobný, tanečný, dramatický, výtvarný obor, história školy, pracoviská, aktuality, študijné odbory úspechy.

Kontakt: , e-mail: zus@zuskresanka.sk viac
Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Základné umelecké vzdelávanie v odboroch: hudobný, literárno - dramatický, tanečný a výtvarný, Audio-vizuálna a multimediálna tvorba.

Kontakt: 0910 930 443, e-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk viac

Stránka 1 z 2   12  >>
TOPlist