VZDELÁVANIE - Stredné školy

>a n o, spol. s r.o.

a n o, spol. s r.o.

Spoločnosť a n o, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave sme založili v roku 1993 najskôr s ponukou jazykových kurzov a študijných pobytov v Austrálii, v rokoch 2000 – 2004 aj v Európe, USA,

Kontakt: 02 555 695 51, 0948 176 777, e-mail: info@ano.sk viac

Súkromná stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola

Výuka profesií súvisiacich so stavbou. 3-ročné učebné odbory ukončené výučným listom, 4-ročný študijný odbor ukončený výučným listom a maturitou.

Kontakt: , e-mail: sousba@sous-ruzinov.sk viac
Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola

Príprava žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti spoločného stravovania v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka, spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách

Kontakt: 0917 638 732, e-mail: skola@gastroskola.sk viac
Súkromné gymnázium

Súkromné gymnázium

Bilingválne gymnázium v anglickom jazyku – všetky predmety od 1.ročníka v angličtine. 4-ročné gymnázium a 8-ročné gymnázium.

Kontakt: 0904 979 681, e-mail: sekretariat@gymnaziumceska.sk viac
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Informácie o Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej. Rozvrhy, akcie, informácie.

Kontakt: , e-mail: riaditelstvo@stav-geo.edu.sk viac
Súkromná stredná odborná škola HOST

Súkromná stredná odborná škola HOST

Súkromná stredná odborná škola zameraná na výchovu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti cestovného ruchu, turizmu, informatiky.

Kontakt: 0903 715 747, e-mail: skolahost@mail.t-com.sk viac
Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o.

Súkromná stredná odborná škola HOST, s.r.o.

Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST. Zámer vzdelávacích aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu

Kontakt: 0903 715 747, e-mail: skolahost@stonline.sk viac
Súkromná stredná odborná škola

Súkromná stredná odborná škola

Denné štúdium - odbor Starostlivosť o seniorov. Odborné vedomosti v oblasti sociálnej starostlivosti a opatrovateľstve o zdravého a chorého klienta. Diaľkové kvalifikačné pomaturitné

Kontakt: 0905 626 758, e-mail: info@jss.sk viac
Odborné učilište, Dúbravská cesta, Bratislava

Odborné učilište, Dúbravská cesta, Bratislava

Odborné učilište - cukrár, ľudovoumelecká tvorba, maliar, záhradník, opatrovateľská starostlivosť, kuchár, predavač, chyžná, knihár.

Kontakt: , e-mail: miroslav.kuric@oudubba.sk viac
Stredná odborná škola chemická

Stredná odborná škola chemická

Stredná priemyselná škola chemická - chémia ale tiež jazyky a predmety, ako je dejepis, biológia a pod. Školský internát ako súčasť školy.

Kontakt: , e-mail: sosch@sosch.sk viac

Stránka 1 z 14   12 3 4 5 6  >>
TOPlist