VZDELÁVANIE - Vysoké školy

>a n o, spol. s r.o.

a n o, spol. s r.o.

Spoločnosť a n o, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave sme založili v roku 1993 najskôr s ponukou jazykových kurzov a študijných pobytov v Austrálii, v rokoch 2000 – 2004 aj v Európe, USA,

Kontakt: 02 555 695 51, 0948 176 777, e-mail: info@ano.sk viac

City University of Seattle, spol. s r.o.

City University of Seattle, spol. s r.o.

Súkromná vysoká škola manažmentu. Možnosť študovať na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.

Kontakt: , e-mail: trencin@vsm.sk viac
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave. Možnosti štúdia v akreditovanom bakalárskom programe politológia.

Kontakt: , e-mail: bisla@bisla.sk viac
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Vysoká škola - harmonogram štúdia, harmonogram sústredení, prijímacie konanie, katedry, knižnica, veda a výskum, medzinárodná spolupráca, organizačná štruktúra, aktuality.

Kontakt: , e-mail: viac
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania najmä v technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.

Kontakt: , e-mail: viac
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Základné informácie o vysokej škole, jej fakultách, katedrách, prijímacích pohovoroch, možnosti štúdia.

Kontakt: , e-mail: komunikacia@euba.sk viac
Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnícka univerzita

SZU zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie I., II. a tretieho stupňa v akreditovaných študijných odboroch, kontinuálne medicínske vzdelávanie (CME) a kontinuálny profesijný rozvoj (CPD).

Kontakt: , e-mail: rektor@szu.sk viac
Vysoká škola výtvarných umení

Vysoká škola výtvarných umení

Vysoká škola - štúdium, študijné oddelenie, zahraničné oddelenie, katedry, knižnica, galéria Medium, prijímačky.

Kontakt: , e-mail: studijne@vsvu.sk viac
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, verejnoprávna inštitúcia

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, verejnoprávna inštitúcia

Vzdelávacia inštitúcia. Informácie o štúdiu pre študentov a umeleckých aktivitách.

Kontakt: , e-mail: rektorat@vsmu.sk viac
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Vysoká škola - kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.

Kontakt: , e-mail: trencin@vsm.sk viac

Stránka 1 z 2   12  >>
TOPlist