VZDELÁVANIE
VytFit výtvarné relaxcentrum, kurzy kreslenia, maľovania

VytFit výtvarné relaxcentrum, kurzy kreslenia, maľovania

Zážitkové, tvorivo- experimentálne kurzy kreslenia, maľovania, výtvarných techník, príprava na prijímacie skúšky, kreatívne akcie a eventy.(kurzy- olejomalba, Akryl Akvarel, Pastel)

Kontakt: 0905/114118, e-mail: maresla@zoznam.sk viac
Knižnica Výskumného ústavu potravinárskeho

Knižnica Výskumného ústavu potravinárskeho

Knižnica VÚP - prezenčné výpožičky časopisov a kníh. Výskumných správ so súhlasom zodpovedného riešiteľa alebo riaditeľa VÚP.

Kontakt: , e-mail: kniznica@vup.sk viac
Staromestská knižnica

Staromestská knižnica

Staromestská knižnica v Bratislave, služby poskytuje na území mesta Bratislavy nepretržite od roku 1958. Výpožičné a informačné služby, organizovanie vzdelávacích a kultúrno-výchovných

Kontakt: , e-mail: kniznica@starlib.sk viac
Priatelia Quo Vadis

Priatelia Quo Vadis

Knižnica a kaviareň. Občianske združenie - duchovné centrum pre mladých ľudí.

Kontakt: 0905 751 283, e-mail: info@domquovadis.sk viac
Mestská knižnica Bratislava

Mestská knižnica Bratislava

Mestská knižnica - výpožičné, konzultačné, poradenské služby, počúvanie hudby, kopírovacie a internetové služby a on-line katalógy.

Kontakt: , e-mail: info@mestskakniznica.sk viac
Miestna knižnica Petržalka

Miestna knižnica Petržalka

Publikačná činnosť, vypožičiavanie kníh, prevádzky pobočiek pre detských aj dospelých čitateľov, organizovanie akcií, školení, súťaží.

Kontakt: , e-mail: triskova@kniznicapetrzalka.sk viac
Knižnica Ružinov Bratislava

Knižnica Ružinov Bratislava

Výpožičky odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne faktografické a bibliografické informácie, študovňa, prezenčné požičiavanie CD-romov a regionálna

Kontakt: , e-mail: kr-mileticova@kniznica-ruzinov.biz viac
Miestna knižnica Záhorská Bystrica

Miestna knižnica Záhorská Bystrica

Poskytovanie knižničných a poradenských služieb. Výpožičky kníh, časopisov, dennej tlače.

Kontakt: , e-mail: kniznica@zahorskabystrica.sk viac
Miestna knižnica Vajnory

Miestna knižnica Vajnory

Poskytovanie výpožičných a poradenských služieb. Výpožičky kníh, dennej tlače, časopisov.

Kontakt: , e-mail: kniznica@vajnory.sk viac
Mestská knižnica Bratislava - Jarovce

Mestská knižnica Bratislava - Jarovce

Prevádzkovanie mestskej knižnice, poskytovanie výpožičiek kníh, časopisov, denníkov, organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí.

Kontakt: , e-mail: kultura@jarovce.sk viac

Stránka 1 z 71   123456 >>
TOPlist